Informativní vzdělávací den LSMS aneb novinky a zajímavosti z logopedie a příbuzných oborů

27.května 2016, 9 – 14 hodin

Pedagogická fakulta UK, M.D. Rettigové 4, Praha 1,velký sál

  1. PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D.: Legislativní úprava vzdělávání žáků se SVP od září 2016 
  2. MUDr. Lada Zahálková : Co očekáváme od spolupráce dětského psychiatra a logopeda? 
  3. Mgr. Jaroslava Mrkvičková : Současné programy a aktivity nabízené foniatrickou klinikou v Praze
  4. Mgr. Romana Straussová: Novinky v komunikaci s dětmi s PAS
  5. PaedDr. Eva Tomanová: Worster-Droughtův syndrom
  6. Mgr. Martina Hamplová: Cvičení zrakové percepce  u dětí s SPU
  7. Michal Zwinger: Včelka – individuální trenér čtení
  8. PaedDr. Milena Vránová, Ing. Pavel Grill : Detekce dětí s vývojovou dysfazii pomocí iPad aplikace
  9. Dr. Topil : Zatracená čeština
  10. Mgr. Barbora Richtrová : Pozvánka na první klinicko-logopedické sympózium

Kapacita přednáškové místnosti omezena, proto je  nutné se  na tuto vzdělávací akci LSMS přihlásit předem. Přihlášení nutno provést nejpozději do 30.dubna 2016.

Cena: členové LSMS 300,- Kč. Ostatní účastníci 400 Kč, platbu nutno provést nejpozději do  10.května 2016.  

Číslo účtu. 1937696339/0800     Variabilní symbol: 2751

Mimořádná příležitost pro účastníky :  možnost objednat si vstupenky na divadelní představení Poprask na laguně v divadle Pod Palmovkou na 26.května od 18 hodin. V ceně 380,- kč je nejen  vstupenka do divadla,  ale před představením  i welcome drink a malé občerstvení ve foyer divadla pouze účastníky akce a jejich doprovod. 

Vstupenku na divadelní představení je NUTNO také zaplatit předem na stejné číslo účtu, variabilní symbol je 2752. Vstupenky pak budou k vyzvednutí od 17.30 přímo v Divadle pod Palmovkou.