Psychopedická společnost je nezávislou dobrovolnou společenskou organizací, která sdružuje odborné pracovníky, rodiče a další zájemce z oblasti výchovně vzdělávací, sociální, léčebné a rehabilitační péče u osob s mentálním postižením.

Psychopedická společnost působí na území České republiky, je však otevřena zájemcům z jiných zemí. Členem Psychopedické společnosti se může stát každý, kdo se zajímá o problematiku osob s mentálním postižením. Členství vzniká potvrzením písemné přihlášky a zaplacením členského příspěvku na běžný kalendářní rok.

Psychopedická společnost je samostatným právním subjektem vedeným jako :   Psychopedická společnost z.s.

Sídlem společnosti je :

PRAHA 1

Myslíkova 208/7

110 00

Psychopedická společnost (dále jen PS), byla založena 24.6. 1990 z původní Psychopedické sekce v rámci Logopedické společnosti působící od roku 1985. Ve styku se zahraničím užívá anglický název Psychopedics Association (ve zkratce PSAS)

PS plní zejména tyto úkoly:

 • pořádá
  • přednášky
  • diskuse
  • semináře
  • sympozia
  • konference
  • jiné vhodné akce s domácí i zahraniční účastí
 • zprostředkovává výměnu názorů o problémech a úkolech psychopedické teorie a praxe
 • pečuje o šíření a uplatňování vědeckých poznatků v dané oblasti
 • dává příslušným orgánům a odborným pracovištím iniciativní podněty k opatření, jenž se týkají osob s mentálním postižením
 • podílí se na vytváření a na oponování koncepčních materiálů v oblasti výchovy, vzdělávání a péče o osoby s mentálním postižením
 • podílí se na podpoře publikační činnosti svých členů v oboru speciální pedagogiky, zejména v oboru psychopedie.


Valné shromáždění je svoláváno jednou za čtyři roky a volí členy výboru a členy kontrolní a revizní komise.

Do těchto orgánů zvoleni (viz Výbor).

Přihláška do PSYCHOPEDICKÉ SPOLEČNOSTIformulář ke stažení