Členové výboru

Po vzájemné dohodě mezi členy bude výbor pracovat v následujícím složení.