KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

PedF UK

LOGOPEDICKÁ SPOLEČNOST MILOŠE SOVÁKA

PSYCHOPEDICKÁ SPOLEČNOST 

zvou všechny své členy, hosty a zájemce

na společnou odbornou konferenci 2017

Aktuální otázky v psychopedii 

a logopedii

Konference se bude konat ve středu 24. května 2017

v aule Pedagogické fakulty UK Praha 1, M.D.Rettigové 4

Zahájení v 9.00 hodin

(registrace od 8.00 hodin, předpokládaný konec 15.00 hodin)

      Mgr. Michaela Voldřichová         Doc. PaedDr. Petr Franiok, Ph.D.

předsedkyně Logopedické společnosti M. Sováka       předseda Psychopedické společnosti

Program:

 • Registrace účastníků  (8.00 – 9.00)

Konferenční poplatek stejný u obou společností (členové 100,- Kč, nečlenové 200,- Kč, studenti a důchodci zdarma), bude vybírán na místě.  Členové obou společností budou mít možnost zaplatit i členské příspěvky.

 • Zahájení konference (9.00) 

Mgr. Michaela Voldřichová, doc. PaedDr. Petr Franiok, Ph.D., doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D.

 • Úloha speciálního pedagoga – logopeda v sociálních službách (9.30)

PhDr. Petr Kopečný, Ph.D.

 • Podpora a rozvoj komunikačních schopností osob s mentálním a kombinovaným postižením v Domově pro osoby se zdravotním postižením Sulická (10.00)

PhDr. Jana Melicharová, DiS.

 • Intervenční strategie u žáků s poruchami autistického spektra  (10.30)

PhDr. Petr Adamus, Ph.D.

 • Rozvoj komunikace dětí s PAS (11.00)

Mgr. Berta Burkoňová 

 • Aktuální informace z Psychopedické a Logopedické společnosti (11.30)

M. Voldřichová, P.Franiok

 • Přestávka s občerstvením (11.40 - 12.30) - Centrum služeb Slunce  všem, Unhošť
 • Prodej pomůcek (do 13.00)
 • Dětská neuropsychologie (12.30)

Mgr. Tatiana Ustinovich 

 • Možnosti využití dynamické diagnostiky v praxi logopeda (13.00)

PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. 

 • Máme doma miminko do dlaně - kontinuita péče o rizikové děti ve FN Plzeň (13.20)

MUDr. Eva Dortová (Centrum vývojové péče neonatologického oddělení FN Plzeň), Doc. PhDr.Dr.phil. Laura Janáčková, CSc.

 • Raná logopedická intervence (13.35)

PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D.

 • Inkluze v praxi s klienty ve školském poradenském zařízení (14.00)

Mgr. Silvie Vaňková

 • Cesty k inkluzi  - představení společného projektu Fakulty pedagogické ZČU v Plzni, 7 partnerských ZŠ a 1 neziskové organizace (14.30)

PhDr. Josef Slowík, Ph.D., Mgr. Lucie Sichingerová,  Mgr.et Mgr. Marie Linková

Pro účastníky konference bude k dispozici osvědčení o jejím absolvování.

 • POSEZENÍ U KÁVY aneb přijďte pobejt a popovídat (15.00 – 17.00)

Na celostátní konferenci se jedenkráte v roce setkávají kolegové a kolegyně z různých typů škol a zařízení,  z různých míst naší země. Aby si stihli všechno sdělit, nechají si raději ujít odborný program, jen aby zjistili co, kde a jak. 

Rádi Vám nabídneme spojení obou příjemných součástí celostátního setkání. Nenechte si tedy ujít žádný z příspěvků odborného programu, načerpejte nové poznatky a po skončení konference,  zhruba mezi 15. a 17. hodinou, se zúčastněte našeho odpoledního posezení kávy. Přijďte na zcela neformální setkání s Vašimi kolegy, známými a s přednášejícími. Zajistíme k této příležitosti malé občerstvení. Abychom  mohli zajistit pro všechny dostatek pití i jídla (k dispozici bude káva, čaj, nealko, víno, chlebíčky, koláče), musíme znát počet Vás, kdo se chcete zúčastnit. 

Cena: 150,- Kč 

Platba možná předem, doklad o zaplacení s sebou, několik vstupenek bude možno zakoupit i při registraci. Přihlásit se můžete on-line přímo na www.logopedicka-spolecnost.cz , přihlášky najdete pod heslem Semináře.

Platbu uskutečněte nejpozději do 10.5.2017 převodem nebo složenkou na účet 1937696339/0800, do zprávy pro příjemce napište své jméno a příjmení. U vstupu na posezení u kávy se -prosím- prokažte vstupenkou, která Vám bude vydána oproti předložení potvrzení o zaplacení při registraci na konferenci